A0-24-uurs Storingsdienst

Met het A0-abonnement kan de installatiebeheerder 24 uur per dag een beroep doen op de storingsdienst van Mous Waterbeheer.

 

Storingsnummer: 0514-60 89 00 (dag en nacht bereikbaar)

 

Mous Waterbeheer garandeert een responstijd (tijd tussen melding en aanwezigheid van de monteur op locatie) van ten hoogste 4 uur. Bovendien geniet de abonnementhouder een korting van 15% op het uurtarief van de storingsmonteur.

 

A1-abonnement: Monitoring

Het A1-abonnement voorziet in een maandelijkse rapportage van o.m. de geregistreerde overstorten, draaiuren, pompstarts, verpompt debiet, enz. De rapportages worden per e-mail toegezonden in een database- of spreadsheetformaat.

 

Voorwaarde voor deze registratie- en rapportagevorm is dat de gecontracteerde installaties voorzien zijn van een PLC-besturing met interface en modem. Mous Waterbeheer kan bestaande installaties geschikt maken voor de monitoringservice.

 

A2-abonnement: Monitoring en storingsdoormelding

Het A2-abonnement voorziet in alle basiskenmerken van het A1-abonnement, echter aangevuld met de storingsdoormeldingsservice en rapportage van alle gemelde storingen.

 

De doormeldingsservice houdt o.m. in dat storingen van de gecontracteerde installaties voortaan rechtstreeks bij Mous Waterbeheer binnenkomen, waarna deze volgens een vooraf vastgesteld schema of agenda aan de beheerder worden door gemeld. Installaties dienen voorzien te zijn van een PLC-besturing met interface en modem.

 

A3-abonnement: Monitoring en 24-uurs storingsdienst

Het A3-abonnement biedt de installatiebeheerder de monitoringservice zoals omschreven bij het A1-abonnement (registratie van o.m. overstorten, draaiuren, pompstarts en debiet, inclusief maandelijkse rapportages via e-mail) aangevuld met een rapportage van alle storingsmeldingen.

 

Bovendien komen storingsmeldingen rechtstreeks bij Mous Waterbeheer binnen waarna deze met een responstijd van max. 4 uren in behandeling worden genomen. De abonnementhouder geniet een korting van 15% op het uurtarief van de storingsmonteur.

 

Desgewenst kunnen storingen tijdens kantooruren eerst door gemeld worden aan de beheerder, waarna deze buiten kantooruren door Mous Waterbeheer in behandeling worden genomen. De installaties dienen voorzien te zijn van een PLC-besturing met interface en modem.

 

A4-abonnement: Monitoring, 24-uurs storingsdienst en evaluatie

Het A4-abonnement biedt alle basiskenmerken van het A3-abonnement, aangevuld met een evaluatieservice.

 

Met de evaluatieservice worden de geregistreerde gegevens getoetst aan de ontwerpuitgangspunten van de betreffende pompinstallaties. Afwijkingen ten opzichte van de normale bedrijfscondities (bijv. afwijkingen in bedrijfsuren, motorstroom, verpompt debiet, e.d.) worden geregistreerd en maandelijks gerapporteerd. De installaties dienen voorzien te zijn van een PLC-besturing met interface en modem.

 

A5-abonnement: Monitoring, 24-uurs storingsdienst en uitgebreide evaluatie

Het A5-abonnement biedt alle voordelen van het A3-abonnement, maar nu aangevuld met een uitgebreide evaluatieservice.

 

Met de uitgebreide evaluatieservice worden de geregistreerde gegevens niet alleen getoetst aan de ontwerpuitgangspunten van de betreffende pompinstallaties (maandelijkse rapportage), maar tevens aan de basisontwerpgegevens van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

 

Toetsing aan het GRP vindt jaarlijks plaats en voorziet tevens in advisering indien er afwijkingen worden geconstateerd. De installaties dienen voorzien te zijn van een PLC-besturing met interface en modem.