Vind alle info over Mous en
de strijd tegen Corona

Mous Waterbeheer tegen Corona

Mous Waterbeheer werkt dagelijks aan gemalen en rioleringen. Ook nu, in de tijd van Corona. Op deze pagina vindt u allereerst de toelichting Corona en Afvalwater. Ook vindt u alle relevante informatie over onze werkzaamheden en voorzorgsmaatregelen in tijden van Corona overzichtelijk op één pagina, zoals doorkiesnummers, nieuwsupdates, projecten waar onze mannen in het veld nu aan werken en artikelen. Zorg voor elkaar, bescherm ook uzelf!

“Zelf kun je niet alles weten, daar heb je specialisten voor.”

Een vast contactpersoon, korte lijnen en tijdig geïnformeerd worden. Het zijn kernwoorden die telkens terugkomen in gesprek met Jaap Kramer, Medewerker beleidsuitvoering riolering & water bij de gemeente Midden-Groningen. “Mous Waterbeheer is een partner die meedenkt en adviseert, dat is heel prettig.

 

De gemeente Midden-Groningen is een fusiegemeente en per 1 januari 2018 ontstaan door het samengaan van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Na de fusie was het vervangen van de modems een belangrijke klus. De gemalen werden in kaart gebracht en uiteindelijk onderverdeeld in twee categorieën. “Voor gemaaltjes waar één of twee woningen op waren aangesloten kozen we voor de rode lamp. Voor gemaaltjes die uit zicht staan of waar meerdere woningen op zijn aangesloten werd gekozen voor de SVA-X16 alarmmodule.” In totaal zijn er door Mous Waterbeheer 81 modems vervangen door de nieuwe SVA-X16 alarmmodule van Adésys.

 

Een praktische oplossing

 

“Voor de besturing is er een servicecontract met Mous Waterbeheer. Als gemeente willen we besturing en modems zoveel mogelijk onderbrengen bij één partij.” Maar dat was niet de enige reden om te kiezen voor Mous Waterbeheer. “Het gaat om kleinere gemalen, dus waren we ook op zoek naar een praktische oplossing. Liefst een vergelijkbaar systeem en gemakkelijk te vervangen. De ombouw naar de SVA-X16 alarmmodules was letterlijk een kwestie van plug & play. De ene module wordt eruit gehaald en de nieuwe daarvoor in de plaats gezet. Dit betekent ook dat je niet de hele besturing hoeft te vervangen.” De keuze was dus zowel praktisch als prijstechnisch interessant.

 

Transparant en daadkrachtig

 

De ervaring met Mous Waterbeheer is positief. “Werk werd uitgevoerd op de dag dat het stond ingepland. En daar waar locaties afweken van ons systeem werd er meegedacht in een oplossing.Ook werd hij door een vast contactpersoon op de hoogte gehouden. “Ik kreeg dagelijks een overzicht per e-mail met de locaties die waren vernieuwd. Daar had ik niet eens om gevraagd, maar het was erg fijn.” Korte lijnen, werken conform afspraken, transparant, daadkrachtig. De samenwerking met Mous Waterbeheer was professioneel en prettig.Zelf kun je niet alles weten, daar heb je specialisten voor. We werden door Mous Waterbeheer volledig ontzorgd.”

 

Nieuwe gemeente, frisse blik op het areaal

 

Een nieuwe gemeente brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. “Elke gemeente had een eigen werkwijze en eigen partners. Dat moest met elkaar in lijn worden gebracht. Nu is er met een frisse blik naar het areaal gekeken, en is een goede stap gezet om het één en ander weer op de rit te krijgen."