Specificaties

 • open telemetriesysteem
 • 24/7 inzicht in totale netwerk van installaties
 • lokale datalogging
 • datatransmissie per e-mail
 • datavalidatie
 • automatische verwerking van meetgegevens en data-analyse
 • alarmeringsmodule (via sms, e-mail of semafoon volgens dienstroosters en prioritering)
 • actuele en historische meetrapportages
 • geïntegreerde GIS-viewer
 • uitgebreide communicatiemogelijkheden (o.a. GPRS/UMTS, ADSL, ISDN)
 • volledig webbased (inter- en intranet)
 • advisering door ervaren specialisten