Kom meer te weten over
Mous Aquaweb

Mous Aquaweb

Doordachte oplossing voor integraal waterbeheer. Het procesinformatiesysteem Mous Aquaweb maakt het mogelijk installaties als stuwen, gemalen, bergbezinkstations, overstorten en peilbuizen op afstand te beheren en te monitoren. De koppeling met bestaande infrastructuren maakt Mous Aquaweb het ideale instrument voor efficiënt en kostenbesparend waterbeheer.

Aquaweb volledig open telemetriesysteem

Mous Waterbeheer ontwikkelde in samenwerking met software-ontwikkelaar I-Rea het procesinformatiesysteem Mous Aquaweb. Met het systeem kunnen beheerders installaties als stuwen, gemalen, bergbezinkbassins, overstorten en peilbuizen op afstand beheren en monitoren.

 

De kracht van Mous Aquaweb is gelegen in de volledige koppeling van bestaande configuraties. Dit voorkomt hoge investeringen in nieuwe systemen en zorgt voor een efficiëntere invulling van beheerstaken.

 

Open systeem

Mous Aquaweb is een volledig open telemetriesysteem. Als gebruiker bent u volledig leveranciersonafhankelijk bij de keuze van een besturingssysteem of datalogger voor uw installaties of de hardware in onderstations. Ook als binnen de organisatie verschillende infrastructuren draaien, is Mous Aquaweb volledig integreerbaar met bestaande configuraties. De gegevens die op locatie worden geregistreerd, worden automatisch verzameld, opgeslagen en via beveiligde internettechnologie beschikbaar gemaakt op internet/intranet of op de pda.

 

Dashboard

Een andere belangrijke toevoeging in MAW6 is het dashboard waarmee u zich snel een totaalbeeld vormt van de belangrijke gegevens binnen uw beheersgebied. Wilt u een overzicht van het aantal alarmen gesorteerd op Alarm prioriteit? Of het aantal communicatie alarmen per week? Door ‘widgets’  toe te voegen, bepaalt u zelf welke dashboarditems u te zien krijgt. Ook heeft u mogelijkheid om de items te verslepen, groter of kleiner te maken en zo het dashboard naar eigen inzicht in te delen. Wilt u meerdere dashboards samenstellen? Ook dat is geen probleem.

Kortom een flexibele manier om snel en efficiënt een overzicht te krijgen van uw belangrijkste gegevens.

 

Analyse module

Met de analyse-module is het mogelijk om meetdata met behulp van bijvoorbeeld kleuren en symbolen geografisch te tonen waardoor u zeer snel overzicht krijgt in de werking van uw rioolstelsel. Zo is het relatief eenvoudig in beeld te brengen in welke volgorde overstorten en randvoorzieningen in werking treden en in welke mate deze effectief zijn. Door integratie van neerslaggegevens kan het effect van extreme buien goed in beeld worden gebracht.

Ook is het mogelijk om te analyseren welke locaties of gebieden het meest gevoelig zijn voor incidenten.

 

Real Time Control (RTC)

Met Mous Aquaweb is het mogelijk kunstwerken als gemalen en stuwen, die vaak beschikken over eigen datasystemen, te verbinden en daarmee Real Time Control in het hele stelsel te verwezenlijken. Met RTC zal het systeem als geheel beter functioneren.

 

24/7 inzicht

Met Mous Aquaweb heeft u ongeacht tijdstip of locatie 24/7 inzicht in de volledige infrastructuur van een stelsel van machines, installaties en onderstations. Overzichtelijke rapportages, analyses en storingsmeldingen stellen u in staat installaties continue te monitoren en eventuele storingen zelfs op afstand te verhelpen.

 

Alerte alarmering

In Mous Aquaweb kunnen diverse alarmeringsopties worden ingesteld. Bij calamiteiten of storingen stuurt de applicatie een alarmbericht (bijv. per sms of e-mail) naar de GSM, PDA of semafoon van een storingsmonteur die direct in actie kan komen. De benodigde informatie is direct opvraagbaar via de server of via een beveiligde website op het internet. Langs deze weg kan de melding worden aangenomen of afgemeld. In het hoofdmenu is een overzicht van alle openstaande alarmen op te vragen, via submenu’s zijn actuele alarmen of de historie per locatie in te zien.

 

Visueel gebruiksgemak

De gegevens in Mous Aquaweb worden visueel zeer gebruiksvriendelijk weergegeven. Het kleurgebruik en de logische opbouw van het systeem in de vorm van overzichten, grafieken, rapportages e.d. maken het werken ermee zeer plezierig. Locaties worden in een lijst en op een GIS-kaart weergegeven. De kleur van de locatie geeft de prioriteit van de actieve storing weer. De GIS-viewer is geïntegreerd in de applicatie en geschikt om alle locaties op x,y-positie in een kaart te visualiseren.

 

Import- en exportmodule

Vanuit Mous Aquaweb kunt u data eenvoudig importeren of exporteren via een CSV-, XML-, XLS- of CIW-bestand. Zo zijn alle meetgegevens op één plaats beschikbaar voor presentatie en interpretatie.

 

Datavalidatie

De validatiemodule in Mous Aquaweb is een handig instrument waarmee u meetgegevens van de diverse locaties kunt beoordelen. Via automatische controle op de validatieregels worden de meetgegevens voorzien van een statuslabel aan de hand waarvan u data kunt afkeuren of valideren.

 

Dataverzameling

Mous Aquaweb maakt een continue registratie van de actuele en historische data van alle onderstations. Hieruit kunnen overzichten in de vorm van rapporten en grafieken worden gegenereerd. Meetwaarden worden met een hoge frequentie gelogd en kunnen door middel van trendlijnen worden gevisualiseerd.

 

Dataopslag

Voor de opslag van data staat het datawarehouse van Oracle ter beschikking. Oracle combineert een zeer hoge betrouwbaarheid met de opslag van zeer veel data plus koppeling naar andere systemen, zoals Hymos. Dit alles bevestigt de openheid van het systeem nog eens nadrukkelijk.

 

Compatibel met Mous OMS

Het onderhoudsmanagementsysteem Mous OMS biedt per locatie inzicht in kosten, werkzaamheden en toekomstig onderhoud van installaties. Mous Aquaweb en Mous OMS zijn zowel in de gebruikersinterface als in de webserver en database volledig met elkaar geïntegreerd. U kunt daarmee vanuit één omgeving alle informatie van beide toepassingen raadplegen. Voorwaarde is wel dat beide toepassingen vanaf één plaats gehost worden.