Neerslagradars Mous

Steeds vaker maken waterbeheerders gebruik van gegevens van neerslagradars als basis voor betrouwbare neerslaginformatie in een gebied. Anders dan regenmeters die op één punt meten, biedt radarinformatie een goed beeld van de ruimtelijke spreiding van gevallen neerslag.

 

Neerslagpatronen

Gemeenten en waterschappen in Nederland hebben alle in meer of mindere mate te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. Dit komt onder meer tot uitdrukking in veranderende neerslagpatronen. Steeds vaker zetten stortbuien waterbeheerders voor lastige beheersopgaven. De vraag of met de huidige stand van de techniek anticiperende maatregelen op dreigende wateroverlast haalbaar zijn, heeft geleid tot het huidige initiatief.

 

Samenwerking

De kern van de samenwerking is dat partijen hun specifieke expertise inbrengen en theorie en praktijk verbinden. Waar regenmeters slechts op één punt meten en omgevingsfactoren de meting beïnvloeden, vergelijkt het weerbedrijf MeteoVista neerslagdata met grondwaarnemingen die afkomstig zijn van ruim 200 meteostations. Na correctie resulteert dit in betrouwbare, locatie specifieke neerslaginformatie waarop de beheerder actie kan nemen. De gecorrigeerde data komen een etmaal later beschikbaar in Mous AquaWeb.

 

Afgelopen jaar draaide Mous Waterbeheer een pilotproject in de gemeente Overbetuwe. Op basis van de opgedane ervaringen wordt de ontwikkeling van het systeem dit jaar voortgezet.