MMB beheerssysteem, nieuwe versie

MMB versie 5.2 is dit voorjaar verspreid naar alle MMB-klanten met een onderhoudscontract. De belangrijkste verbetering ten opzichte van versie 5.1 is de geheel vernieuwde modemcommunicatie met PLC’s, semafoon- en SMS-centrales. Daarbij is de snelheid verbeterd en kunnen in de toekomst eenvoudig nieuwe communicatiesoorten toegevoegd worden. Een vernieuwde helpfile is meegeleverd.

 

 

Daarnaast is aan versie 5.2 ook een nieuwe module toegevoegd onder de titel “MMB-processguard”. Deze module controleert de hoofdpost op een aantal vitale functies en neemt bij een eventueel falen daarvan het initiatief om deze onderdelen, zowel hard- als software, te herstarten. Van deze activiteiten kan een logbestand worden bijgehouden.

 

Preview versie 5.3

 

Hierop voortbouwend wordt er thans aan versie 5.3 gewerkt waarbij de volgende mogelijkheden zullen worden toegevoegd.

 

  • Exporteren naar Excel

De mogelijkheid om gegevens met één muisklik naar Microsoft-Excel over te zetten wordt aan de diverse rapporten toegevoegd. Ook zal versie 5.3 worden uitgevoerd met een uitwisselingsformaat conform de CIW-eisen zoals omschreven in bijlage 4 van de rapportage “Riooloverstorten, deel 4a”.

 

  • Storingsmelding

Aan de storingsmelding zullen twee veelgevraagde mogelijkheden worden toegevoegd:

- in het storingslog zal de datum en tijd van het succesvol

  versturen van de semafoon- of SMS boodschap worden

  vermeld;

- in de te ontvangen boodschap zal de datum en tijd van

  ontvangst op de hoofdpost worden meegestuurd.

 

  • Radius

Monitoring van Radius-clusters vanuit de grafische omgeving van MMB wordt mogelijk gemaakt, er hoeft dan dus niet meer ‘gezapt’ te worden tussen MMB en Radius.

 

Als er verbinding wordt gemaakt met een cluster verschijnt tevens de bedrijfsstatus van alle onderliggende gemalen. Ook kunnen de namen van de clusters en gemalen eenvoudig aangepast worden zoals men in MMB gewend is.

 

  • PCX

Communicatie met de gemaalcomputer PCX van het fabrikaat Swedmeter is mogelijk door integratie van het modbus protocol. Alle basismogelijkheden van
MMB zoals monitoring, dagelijkse registratie en storingsafhandeling zijn beschikbaar. Alleen het verkrijgen van de trenddata zal aan deze versie nog niet zijn toegevoegd.