4x Aquaduct voor Mous Pompenbouw BV

Met het gunnen van het tunnelgemaal voor Aquaduct Woudsend op 1 november jl. is Mous Pompenbouw voor de vierde maal op rij partner geworden in de realisatie van een belangrijk onderdeel van het Friese Merenproject van de provincie Fryslân.

 

Het Friese Merenproject is een ambitieus en omvangrijk project om Friesland verder te promoten als watersport en recreatiegebied. Dit project kent een drietal speer-punten:

 

  • meer vaarmogelijkheden, o.m. door het uitbaggeren van bestaande vaarwegen;
  • meer recreatieve voorzieningen, o.a. sanitaire voorzieningen, aanlegplaatsen en fietspaden;
  • het opheffen van diverse knelpunten in het weg-waterverkeer door het verhogen van een groot aantal vaste bruggen en het plaatsen van een 5-tal aquaducten.

 

Het Friese Merenproject is verdeeld over meerdere 'trajecten', onderstaande kaart geeft een indruk van de omvang van het project en de trajecten.

 

'trajecten' Friese Merenproject

 

Van de vijf geprojecteerde aquaducten is het Aquaduct Houkesloot te Sneek reeds in mei 2003 opgeleverd, de andere vier (Galamadammen, Jeltesloot, De Geeuw en Woudsend) zijn nog in aanbouw. Mous Pompenbouw  levert voor deze nog lopende infrastructurele werken de elektro-mechanische pompinstallaties die de tunnels droog moeten houden tijdens regenval.

 

Het verkrijgen van de opdracht voor de pompinstallaties van deze aquaducten met een gezamenlijke aanneemsom van ruim € 460.000,- is een fraaie opsteker die getuigt van vertrouwen in de prestaties van Mous Pompenbouw. Onze projectleider dhr. Thonny Glashouwer voert daarbij de interne regie over de realisatie van de vier tunnel-gemalen.

 

Hieronder impressies van hoe de aquaducten er uitein-delijk uit zullen gaan zien.

 

Aquaduct Galamadammen nabij Koudum

 

Aquaduct Jeltesloot nabij Hommerts-Jutrijp

 

Geeuw aquaduct te Sneek

 

Ie Aquaduct te Woudsend

 

(foto's: www.aquaducten.nl, provincie Fryslân)

 

Uitgebreide informatie over het Friese Merenproject in het algemeen en de aquaducten in het bijzonder kunt u vinden op:

 

http://www.friesemeren.nl

http://www.aquaducten.nl.