Riolering buitengebied gemeente Opsterland

Op 28 april jongstleden vond er een feestje plaats in de loods bij het directieverblijf van Ingenieurs-bureau Oranjewoud te Frieschepalen.

(A.J. Mous, projectleider)


Aanleiding was de afsluiting van het project  "Brede Zorgplicht Riolering Opsterland , fase 1" waarmee een groot aantal woningen in het buitengebied van de gemeente op de drukriolering aangesloten is en waarbij ook nog eens een aanzienlijk aantal IBA's (Individuele Behandelingsinstallatie van Afvalwater) geplaatst is. 

 

buitengebied Opsterland

buitengebied in optima forma!

 

Prestatie van formaat 

Daarmee is een team-prestatie van formaat neergezet door adviesbureau Royal Haskoning, hoofdaannemer Oranjewoud en de onderaannemers waaronder Mous Pompenbouw BV als leverancier en installateur van de drukrioleringsgemalen. Het project is in een tijdsbestek van nog geen jaar opgestart en binnen de gestelde termijn (deadline 1 mei 2006) volledig afgerond!

 

Communiceren 

Deze vlotte afhandeling was o.m. mogelijk dankzij een adequate wijze van communiceren en afspraken maken met alle betrokken partijen, en voor ons in het bijzonder met Wavin (pompputten) en Nuon. Goede communicatie was temeer noodzakelijk daar veel operationele zaken 'in het werk' beoordeeld moesten worden. Wij zijn dan ook zeer tevreden met de gezamenlijke aanpak van dit project.

 

Het project in cijfers

Enkele tot de verbeelding sprekende cijfers om een indruk van de omvang van het project te geven:

 

- ca. 40 km persleiding

- ca. 15 km vrijvervalleiding

- ca. 22 km stroomkabel

- 148 drukrioleringsgemalen

- 430 woningen op drukriolering 

- 50 woningen met een IBA.

 

Bij tijd en wijle waren er niet minder dan 20 grondverzet-machines tegelijkertijd bezig in het buitengebied van de gemeente!

 

nog meer buitengebied

(fotomateriaal uit eigen collectie; met dank aan Pietrik Hoornstra van Oranjewoud en de afdeling Communicatie van de gemeente Opsterland)