Mous ISO 9001 gecertificeerd

Mous Pompenbouw BV heeft met goed gevolg de ISO 9001:2000 certificering doorlopen.

 

Hoewel Mous al sinds jaren een op de ISO-systematiek gebaseerd kwaliteitsmanagementsysteem hanteert werd de tijd nu rijp geacht om dat systeem eens formeel aan de toets der kritiek bloot te stellen. En het doet ons dan ook bijzonder veel genoegen om vast te kunnen stellen dat we die toets met goed gevolg hebben doorstaan.