Opening Aquaduct Galamadammen

Het aquaduct Galamadammen in Koudum is afgelopen woensdag 7 november opengesteld voor het verkeer. Er zijn verder geen officiële perikelen aan verbonden. Net als bij het reeds geopende IE-aquaduct in Woudsend, is Mous Pompenbouw nauw betrokken bij de bouw van het aquaduct bij de Galamadammen.

 

 

Als expert in de pompinstallatiebranche installeert en fabriceert Mous Pompenbouw de pompinstallaties en besturingskasten. In het aquaduct wordt met een first flushpomp de eerste verontreiniging via een lamellenafscheider op het oppervlaktewater gepompt. Vervolgens treden twee van de drie geïnstalleerde  hoofdpompen met een totale capaciteit van 140 m3/uur in werking en wordt er zo’n 6560 m2  oppervlakte bemalen.

 

 

Mous pompenbouw is trots aan dit project te hebben meegewerkt en kijkt met voldoening terug naar de gedane werkzaamheden. Binnenkort worden ook het aquaduct Jeltesloot in Hommerts en het Geeuwaquaduct in Sneek waar Mous Pompenbouw aan meewerkt voor het verkeer opengesteld.