Monitoring Noordkop Noord Holland

Mous Pompenbouw voert in samenwerking met automatiseringsbedrijf I-real uit Doetinchem installatiewerkzaamheden uit voor de monitoring van de gemengde riooloverstorten van de gemeentes in de Noordkop van Noord Holland.

 

 

 

In 2007 is er een samenwerkingsovereenkomst “gezamenlijk afvalwaterbeheer” tussen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de 9 gemeentes in de Noordkop van Noord Holland gesloten. Het betreft hier de gemeentes Texel, Den Helder, Wieringen, Wieringermeer, Schagen, Niedorp, Anna Paulowna Harenkarspel en Zijpe.

  

Het Hoogheemraadschap heeft in de nieuwe Wvo-vergunningen aan de gemeentes een bepaling opgenomen over het monitoren van gemengde riooloverstorten. De gemeente dient na het verlenen van een vergunning een meetplan op te stellen en een monitoringsprogramma met aanvullende neerslagmeting te starten volgens voorschriften van de CIW.

 

Mous Pompenbouw voert voor dit project de installatie van 65 niveaumeters uit. In de rioolputten worden de niveausensoren en overstortverklikkers geïnstalleerd. Afhankelijk van de keuze van de gemeentes worden de dataloggers in het riool of bovengronds geïnstalleerd. Indien de dataloggers bovengronds worden geïnstalleerd dan worden ze bevestigd aan lantaarnpalen. Zo kunnen de batterijen worden opgeladen via de voeding van de lantaarnpaal.

 

 

 

Na het in bedrijfstellen van de meetapparatuur worden de gegevens uit de installaties via GSM doorgemeld aan de hoofdpost, welke door de gemeentes via internet direct benaderbaar zijn.