Tijdens de dag van de duurzaamheid 10-10-2013 organiseerde Mous Waterbeheer het seminar “Energiebesparing in de riolering’. ‘Een groot succes’, aldus directeur...

Balk, 10 oktober 2013 – Vandaag introduceert Mous Waterbeheer een innovatieve frequentieregelaar die een zuiniger energieverbruik binnen rioolstelsels...

De Provincie Fryslân heeft Mous Waterbeheer opdracht gegeven om de Aquaducten Jeltesloot, Galamadammen en Woudsend te ontsluiten met het behulp van telemetrie...

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties legt Mous Waterbeheer momenteel de laatste hand aan de nieuwbouw van 7 rioolgemalen...

De groep Mous bedrijven heeft het eerste half jaar van 2013 met een ruim positief resultaat afgesloten.