Radius apparatuur goedgekeurd door Agentschap Telecom

9-2-2009| Onlangs heeft Mous Pompenbouw haar product Radius laten onderwerpen aan een test door het Agentschap Telecom (voormalige radiocontrole dienst). Daarvoor is in de speciale testruimte van het agentschap in Apeldoorn het zendvermogen van de Radius tranceiver in combinatie met de bijbehorende antenne gecontroleerd. De apparatuur heeft de test glansrijk doorstaan en blijkt perfect te voldoen aan de daarvoor geldende normen. Aanleiding voor deze test was een klacht van een zendamateur in de omgeving waar veel Radius wordt toegepast.