Oppervlaktewatergemaal

Oppervlakte-, inlaat- en verversingsgemalen zijn onmisbare instrumenten om het waterpeil in beheersgebieden te reguleren. Na verloop van jaren zijn de mechanische en elektrotechnische installaties vaak verouderd en toe aan renovatie of vernieuwing. Ook de civieltechnische staat kan aanleiding zijn tot renovatie. Mous Waterbeheer is inzetbaar van het projectontwerp tot en met de uitvoering. Ook als het gaat om nieuwbouw.