Nieuwbouw gemaal Nijegea - Trijegea

In samenwerking met DVJ uit Joure werkte Mous de afgelopen maanden aan gemaal Oldeouwer. In opdracht van Wetterskip Fryslan werd er een heel nieuw gemaal gebouwd waarbij het monumentale bedieningsgebouw uit 1927 werd behouden.
Het gemaal bestaat uit twee gedeelten: Nijega en Trijega. Voor gemaal Nijegea werden alle elektrotechnische- en werktuigbouwkundige leveringen en werkzaamheden uitgevoerd waaronder het plaatsen van twee visvriendelijke onderwaterpompopstellingen, twee krooshekken en de elektrotechnische installatie. Voor gemaal Trijegea is alles in enkelvoud geleverd en gemonteerd. Na in gebruik name van het nieuwe gemaal worden de oude gemalen gesloopt. In de fotoreportage en het filmpje kunt u de voortgang van het project bekijken.

Klik op onderstaande afbeeldingen en bekijk de filmpjes over de in gebruik name van de nieuwe gemalen.

 

 
In gebruik name gemaal Nijegea  In gebruik name gemaal Trijegea