Nieuwbouw VGS+ gemaal Bedrijvenpark Twente Noord

In opdracht van de gemeente Almelo realiseert Mous Waterbeheer momenteel als hoofdaannemers de nieuwbouw van gemaal Bedrijvenpark Twente Noord. Mous Waterbeheer voert alle mechanische en elektrotechnische werkzaamheden uit. Timmerhuis Groep voert als onderaannemer de civiele werkzaamheden uit.

 

Over de nieuwbouw van VGS+ gemaal Bedrijvenpark Twente Noord

Bedrijvenpark Twente Noord is een industriegebied in ontwikkeling wat de nieuwbouw van het gemaal noodzakelijk maakt. Het gemaal Bedrijvenpark Twente Noord (afgekort BPT Noord) maakt onderdeel uit van een VGS+ rioolstelsel, een verbeterd gescheiden rioolstelsel. Dit betekent dat het gemaal uit twee pompputten bestaat; DWA voor droogweerafvoer en RWA voor regenweerafvoer. Zo blijft sterk vervuild rioolwater (DWA) gescheiden van de afvoer van regenwater (RWA).

 

 

Beide putten worden uitgevoerd met twee pompen. De DWA werkt met 2 vuilwater-afvoerpompen, waarvan 1 pomp als reservepomp dient. Voor de schoonwaterkelder wordt gebruikgemaakt van 1 first-flush-afvoerpomp en 1 ledigingspomp. Er wordt sensortechniek ingezet om het overstorten van RWA op het oppervlaktewater nauwgezet te registreren.

 

Doel nieuwbouw VGS+ gemaal

Gemeente Almelo schreef een aanbesteding uit voor de realisatie van het VGS+ gemaal voor Bedrijvenpark Twente Noord. VGS+ vermindert de afvoer van hemelwater naar de RWZI, geeft een zelfde of betere oppervlaktewaterkwaliteit en levert tenslotte kostenbesparingen voor waterschappen zonder grote investeringen voor gemeenten en waterschappen.

 

Werkzaamheden Mous Waterbeheer voor nieuwbouw gemaal BPT Noord te Almelo

Mous Waterbeheer is hoofdaannemer en voert de werkzaamheden voor VGS+ gemaal BPT Noord uit in opdracht van de gemeente Almelo. De werkzaamheden door Mous Waterbeheer omvatten onder andere het plaatsen van de pompput voor vuilwater en hemelwater, de plaatsing en inbedrijfstelling van de pompinstallaties, aanleg van het leidingwerk, de besturing, niveaumeting en elektrotechnische installatie. Alle civieltechnische werkzaamheden worden in onderaanneming uitgevoerd door Timmerhuis Groep. Mous Waterbeheer voert tevens de noodzakelijke inspecties en keuringen uit.

 

Meer informatie over nieuwbouw en renovatie

Project nieuwbouw VGS+ gemaal Bedrijvenpark Twente Noord is één van de vele projecten die Mous Waterbeheer uitvoert voor gemeenten, waterschappen en aannemers. Bekijk alle projecten in ons projectoverzicht. Meer informatie over de nieuwbouw en renovatie van rioolgemalen, poldergemalen en drukriolering vindt u op de pagina Integraal Waterbeheer. Meer over besturingen en telemetrie leest u op de pagina Telemetrie. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met onze specialisten.