ODG's Veenwouden en Hardegarijp

Het project “Onderdoorgangen Veenwouden en Hardegarjip” maakt onderdeel uit van het project Centrale As (DCA) waarvan de provincie Fryslân de opdrachtgever is. Pro Rail is de opdrachtgever van onderhavig Werk, aangezien het een ingreep in de railinfrastructuur betreft.

 

Een onderdeel van het project betreft het realiseren van een spooronderdoorgang voor snelverkeer nabij Feanwâlden t.b.v. een conflictvrije onderlangse kruising van de Centrale As met de spoorlijn Leeuwarden-Groningen en met de Kûkhemewei.

 

Meer informatie over het project Centrale As vindt u op: http://www.decentraleas.nl/

Foto's