Vervangen gemalen Verlaatsdam, Lange Turf en Bildtpollen