Renovatie gemaal en stuw Blijdenstein

 

In Ruinerwold wordt opvoergemaal en stuw Blijdenstein vervangen.


De W&E aanpassingen van gemaal Blijdenstein bestaan voornamelijk uit:

  • Het verwijderen en afvoeren van de oude pompinstallatie, leidingwerk, roosters, leuningen en stuw, inclusief buitenkast en besturing;
  • Aanbrengen van de stuw- en pompinstallatie, inclusief appendages;
  • Het leveren en aanbrengen van lossen componenten zoals luiken leuningen rekken schuiven etc.;
  • Het leveren en aanbrengen van de elektrische installatie.

 

Omvang van het werk
Het werk omvat het berekenen, tekenen, vervaardigen, leveren, monteren, beproeven, bedrijfsvaardig opleveren en gedurende twaalf maanden garanderen van het werk.