Renovatie pompgemaal De Putten Eastermar

Renovatie pompgemaal De Putten Eastermar

In opdracht van Jansma Drachten heeft Mous Waterbeheer voor Wetterskip Fryslân de renovatie van het pompgemaal De Putten in Eastermar uitgevoerd.