Renovatie rioolgemaal Selwerd

In samenwerking met Haarsma Tjerkwerd renoveert Mous een rioolgemaal in Selwerd

Foto's