Levering elektrotechnische installatie gemaal De Murk

Voor de renovatie van pompgemaal De Murk leverde Mous Waterbeheer in opdracht van Schot Infra B.V. het elektrotechnische deel van de installatie. Vakmannen Algra en Schilstra monteerden de installatie en zetten nu de laatste punten op de i voor deze gemaalrenovatie voor Wetterskip Fryslân.

Fotoserie inbedrijfstelling RG De Murk