Renovatie rioolgemaal Makkum en Exmorra

Momenteel werkt Mous Waterbeheer samen met DVJ Infra en Milieu in opdracht van Wetterskip Fryslân aan de renovatie van het 2 rioolgemalen in Makkum en Exmorra.

Fotoserie renovatie rioolgemaal Makkum