Kalibreren

U wilt uiteraard zeker weten of uit uw meetsensoren betrouwbare gegevens blijven voortkomen. De sensoren zullen in de tijd namelijk altijd iets gaan verlopen. Dit mag binnen bepaalde toleranties die de fabrikant hiervoor opgeeft.

 

Met behulp van meetapparatuur kan Mous Waterbeheer de meetsensoren van overstortlocaties, bergingskelders en rioolgemalen kalibreren tegen afgifte van een geldig certificaat. Het kalibreren houdt in dat de werking van de sensor wordt gecontroleerd of deze nog binnen de toleranties valt volgens opgaaf van de fabrikant.

 

Een aantal van onze monteurs is speciaal opgeleid om deze metingen uit te voeren. Na meting en beoordeling van de meetgegevens wordt een rapport opgesteld. Met dit rapport en het deskundig advies van Mous Waterbeheer kan een vervolgtraject worden uitgezet.

 

* Sensoren uit de serie WELL71 en WELL52 van VEGA.