Service & Onderhoud van Mous Waterbeheer

De beschikbaarheid van pompinstallaties wordt geborgd door service & onderhoud. Mous Waterbeheer biedt doordachte onderhoudsdiensten, variërend van een 24-uurs storingsdienst tot maatwerk in serviceabonnementen.

Duurzaam en kostenbewust onderhoudsbeleid van Mous Waterbeheer

De techniek die wordt ingezet bij de beheersing van de waterhuishouding vraagt periodieke service en onderhoud om gedurende de economische levensduur probleemloos te kunnen functioneren. Mous biedt een waaier van service- en onderhoudsinstrumenten waarmee u effectief invulling kunt geven aan een duurzaam en kostenbewust onderhoudsbeleid.

 

Mous OMS is het geavanceerde onderhoudsmanagementsysteem dat de waterbeheerder online volledige informatie biedt over zijn beheersgebied. In onze 24-uurs storingsdienst, preventief onderhoud, serviceabonnementen (monitoring), pompreparaties of onderdelenleveranties vindt u te allen tijde passend maatwerk in waterwerk.