Kiwa procescertificaat BRL-K14020-01

Mous Waterbeheer is in bezit van het ‘Kiwa procescertificaat voor kwaliteit gestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen’. Het certificaat biedt de opdrachtgever het vertrouwen dat de installaties betrouwbaar functioneren, dat de wettelijke regels worden nageleefd, de veiligheid niet in het geding komt en dat de eigenaar goed wordt geïnformeerd over zijn objecten. Zie ook onder Certificering.

 

NEN 1010/NEN 3140

Bij Mous Waterbeheer staat de zorg voor een veilige elektrische bedrijfsvoering en een veilige uitvoering van werkzaamheden aan elektrische installaties hoog op de agenda. De onderneming voert een actief KAM-beleid, beschikt over het KOMO-Instal keurmerk en is VCA- en ISO-gecertificeerd. Vele monteurs van Mous hebben cursussen gevolgd waarmee zij in bezit zijn gekomen van NEN1010- en NEN3140-certificaten voor inspecties en periodieke controles van elektrische apparaten en installaties. Zie verder onder Certificering.

 

Nul inspectie

Tijdens een nul inspectie beoordelen wij het kwaliteitsniveau en de staat van onderhoud van installaties in een stelsel bij de start van een onderhoudsaanpak. Deze inspectie is gericht op het vaststellen van schades of achterstallig onderhoud en het inschatten van de  fasering van correctief of periodiek onderhoud. Zo ontstaat een helder inzicht in de actuele status van het stelsel. Aan de hand van deze uitkomsten kunnen wij een advies uitbrengen over de noodzaak van onderhoud of vervanging, in combinatie met een kostenraming. Dit alles wordt vastgelegd in een heldere rapportage.

 

Contra-expertise

Mous Waterbeheer is tevens inzetbaar op contra-expertise rond beheer- en onderhoudsplannen. In overleg met de opdrachtgever toetsen wij de aanpak en voorgenomen maatregelen op kwaliteit, noodzaak, objectiviteit en degelijkheid. Onze onafhankelijkheid is hierbij uitgangspunt. Het onderzoek resulteert in een document met conclusies en aanbevelingen.

 

Mous OMS

Goede planning van onderhoud verlengt de levensduur van installaties en maakt storingen beter beheersbaar. Met de online onderhoudsmanagementtool Mous OMS kunt u alle werkzaamheden, kosten en toekomstig onderhoud per locatie inzichtelijk maken en monitoren. U logt in op een beveiligde website en kunt per locatie onderhouds- of storingsbezoeken vastleggen, onderhoud plannen, historische informatie raadplegen of rapportages samenstellen. Mous OMS is bovendien integreerbaar in Mous Aquaweb.

 

Ga voor meer informatie naar Mous OMS.