Leverings- en inkoopvoorwaarden

Op alle leveringen (software uitgezonderd) van Mous Waterbeheer BV zijn de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014, van toepassing.

 

Softwareleveranties

Op softwareleveranties van Mous Waterbeheer BV zijn de ICT~Office voorwaarden zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland van toepassing.

 

Inkoopvoorwaarden 

Mous Waterbeheer BV hanteert de Algemene inkoopvoorwaarden en Inkoopvoorwaarden m.b.t. (onder)aanneming en diensten zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.