Leverings- en inkoopvoorwaarden

Op alle leveringen (software uitgezonderd) van Mous Waterbeheer BV zijn de Metaalunievoorwaarden zoals laatstelijk gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam van toepassing.

 

Softwareleveranties

Op softwareleveranties van Mous Waterbeheer BV zijn de ICT~Office voorwaarden zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland van toepassing.

 

Inkoopvoorwaarden 

Mous Waterbeheer BV hanteert de Algemene inkoopvoorwaarden en Inkoopvoorwaarden m.b.t. (onder)aanneming en diensten zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.