Kunstwerken

In de openbare ruimte zorgen civiele kunstwerken voor de goede doorstroming van mensen, voertuigen en water. Behalve bruggen, viaducten, duikers, tunnels en sluizen, vallen ook riool- en regenwaterinstallaties onder de hier bedoelde kunstwerken. In samenwerking met civieltechnische partners realiseert en renoveert Mous Waterbeheer uiteenlopende kunstwerken in de watersector.