Mous Aquaweb specificaties

Voordelen

 • open telemetriesysteem
 • Dashboard
 • Analyse module
 • Real Time Control (RTC)
 • eenvoudige installatie
 • diverse communicatiemogelijkheden
 • webbased systeem (internet/intranet)
 • 24/7 inzicht in totale stelsel
 • alarmeringsmodule
 • grondwatermonitoring
 • Radius Pro
 • neerslagradar
 • visueel gebruiksgemak
 • GIS-viewer
 • import- en exportmodule
 • Oracle dataopslag
 • overzichtelijke rapportages
 • veelzijdige grafieken
 • datavalidatie
 • compatibel met Mous OMS
 • advisering door specialisten

 

Toepassingen

 • afvalwaterbeheer: RWZI’s, rioolgemalen, persleidingen, overstorten, bergbezinkbassins en drukrioleringen
 • oppervlaktewaterbeheer: gemalen, stuwen en weerstations, grondwaterbeheer: peilbuizen

               

Meetwaarden

 • waterniveaus
 • neerslagintensiteit
 • pompdebiet
 • start- en stopmomenten van de pompen
 • motorstromen

 

Setpoints

 • wijziging schakelpeilen en andere grenswaarden vanaf de hoofdpost
 • beveiliging mogelijk via meerdere autorisatieniveaus
 • vastlegging elke instellingswijziging in onderstation met datum, tijd en gebruikersnaam
 • accordering door applicatiebeheerder van wijzigingen op locatie

 

Besturingssysteem

 • stabiel en robuust platform dankzij toepassing Linux
 • Oracle datawarehouse
 • data-uitwisseling met GIS-systemen

 

Alarmeringsmodule

 • Mobitex
 • Semascript (Call max)
 • voice-response
 • sms
 • e-mail

 

Gis-viewer

 • in- en uitzoomen
 • alarmindicatie
 • verslepen
 • selecteren (gebied/onderstation)
 • meetlat (opmeten)
 • printfuncties (html en pdf)
 • identificeren

 

Gebruikersinterface

 • volledig webbased
 • zowel op intranet als internet
 • speciaal ingerichte Webapp (platform onafhankelijk)