MVO en duurzaam

Milieubeleid

Naast de NEN-EN-ISO 9001 (Kwaliteitsmanagement) en de VGM Checklist Aannemers (VCA**) introduceert Mous de norm NEN-EN-ISO 14001 "Milieumanagementsystemen" in haar bedrijfsvoering. Mous wil daarmee op duurzame wijze vormgeven aan haar inspanningen tot het voorkomen van milieu-incidenten en het reduceren van de belasting van het milieu door haar producten, processen en activiteiten. Naast expertise, kwaliteit en service moet milieubewustzijn één van de kernbegrippen zijn die Mous kenmerken.

 

Dit houdt voor Mous onder meer de verbintenis in om te werken overeenkomstig de eisen van de ISO 14001-norm en de wettelijke regelingen, convenanten en andere eisen die betrekking hebben op de voor onze bedrijfsvoering relevante milieuaspecten en om meetbare doelstellingen te formuleren waarmee de doeltreffendheid van het systeem beoordeeld kan worden. Juist om die reden heeft Mous het ISO 14001-certificaat.

 

Milieumanagement is geen zaak van Mous alleen, maar betrekt zich ook op het samenspel met opdrachtgevers, aannemers en leveranciers. Alleen in samenhang kan het beste uit de inspanningen voor de zorg voor het milieu gehaald worden. 

Ondernemen tegen kanker

Jaarlijks krijgen 91.000 mensen de diagnose kanker. Dat zijn 10 mensen per uur en dus veel te veel. Daarom komt Mous Waterbeheer als KWF Zakenvriend van KWF Kankerbestrijding in actie tegen deze ziekte.

 

Mous deelt de droom van miljoenen mensen: een wereld waarin kanker niet langer een dodelijke ziekte is. Wat zou het mooi zijn als deze droom uitkomt. Daarom draagt Mous als KWF Zakenvriend bij om dit waar te maken.

KWF Zakenvriend

Wereldwijd werken wetenschappers toe naar de dag dat kanker niet langer een dodelijke ziekte is. Zij doen dit zo snel als zij kunnen. Zo snel als zij hiertoe in staat worden gesteld.

 

Als KWF Zakenvriend steunt Mous onderzoek naar kanker. Met een vast maandelijks bedrag voor wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van KWF-fellows. Mede hierdoor kunnen talentvolle jonge onderzoekers ervaring opdoen in wetenschappelijk kankeronderzoek en/of de specialistische behandeling van kanker. Deze toptalenten in kankeronderzoek blijken een bijzonder goede investering: veel oud-fellows bekleden nu topposities binnen het kankeronderzoek.