Benieuwd naar onze oplossingen
voor uw project?
Neem contact op

Oplossingen

De vakmensen van Mous Waterbeheer bedenken, ontwikkelen, leveren en onderhouden innovatieve oplossingen voor de watersector. Klanten kiezen voor Mous Waterbeheer omdat wij projecten van A tot Z begeleiden en ontzorgen; in veel gevallen in een bouwteam en op basis van een open boekhouding. Mous Waterbeheer levert diverse (software)oplossingen voor integraal waterbeheer van uw waterbeheergebied. Daarnaast zorgen onze vakmensen voor regulier en preventief service en onderhoud, zowel in het vakgebied Riooltechniek als Bruggen & Sluizen.

Oplossingen voor integraal waterbeheer

Mous Waterbeheer biedt diverse (software)oplossingen voor integraal waterbeheer. Voor de laatste updates en innovaties onderhoudt Mous Waterbeheer rechtstreeks contact met de grootste fabrikanten, waaronder Mitsubishi. We benoemen hieronder een aantal oplossingen.

 

Zoekt u een maatwerkoplossing voor integraal waterbeheer? Daag onze vakmensen uit. Zij bedenken, ontwikkelen, leveren en onderhouden dagelijks innovatieve oplossingen voor uiteenlopende waterbeheersproblemen.

 

Mous Aquaweb: onafhankelijk procesinformatiesysteem voor integraal waterbeheer

Mous Aquaweb bewijst al jaren zijn meerwaarde als onafhankelijk procesinformatiesysteem voor integraal waterbeheer. Tientallen gemeenten en waterschappen beheren en monitoren installaties als stuwen, gemalen, bergbezinkstations, overstorten en peilbuizen op afstand met Mous Aquaweb.

 

Mous Aquaweb is een volledig open telemetriesysteem. Als gebruiker bent u volledig leveranciersonafhankelijk bij uw keuze voor een besturingssysteem of datalogger voor uw installaties of de hardware in onderstations. Draaien binnen uw organisatie verschillende infrastructuren, dan is Mous Aquaweb volledig integreerbaar met bestaande configuraties.

 

Realtime inzicht en overzicht in uw hele waterbeheergebied en alerte alarmering zorgen ervoor dat u volledig ‘in control’ bent. De koppeling met bestaande infrastructuren maakt Mous Aquaweb het ideale instrument voor efficiënt en kostenbesparend voor afvalwaterbeheer (RWZI’s, rioolgemalen, persleidingen, overstorten, bergbezinkbassins en drukrioleringen) en oppervlaktewaterbeheer (gemalen, stuwen en weerstations, grondwaterbeheer: peilbuizen).

 

SPIN: Efficiënte en effectieve besturing voor een- en tweepompsgemalen

Mous is officieel dealer van de SPIN en de TWINSPIN. De SPIN zorgt voor onderhoudsarme en eenvoudige besturing van eenpompsgemalen en tweepompsgemalen in het buitengebied. De SPIN-besturing stuurt bestaande en toekomstige installaties op de meest efficiënte en effectieve manier aan, en is daarvoor uitgerust met de modernste technieken. De SPIN biedt een complete oplossing voor afvalwatervoorzieningen in het buitengebied.

 

Informeer vrijblijvend naar het SPIN Starterspakket

 

Met Mous Energy Drive direct zicht op energiebesparing

Mous Waterbeheer heeft een innovatieve frequentieregelaar ontwikkeld voor een zuiniger energieverbruik binnen rioolstelsels, waarbij een energiebesparing van 30 tot 50% mogelijk is. Mous Energy Drive is een intelligente combinatie van hoogwaardige technologie en slimme software, met unieke features zoals vervuilingsdetectie, reinigingsregeling, omkeerregeling en energiemonitoring. De Mous Energy Drive onderscheidt zich van andere energiebesparende initiatieven doordat de realiseerbare besparing vooraf inzichtelijk is te maken en achteraf meetbaar is.

De Mous Energy Drive maakt het mogelijk de gegevens van debiet te combineren en nauwkeurige informatie en analyses te genereren. Mous Energy Drive is in nagenoeg elke gangbare kast in te bouwen en volledig integreerbaar met bestaande software. Uitvoeringstechnisch is de regelaar modulair uit te breiden en aan te passen aan bestaande systemen.

 

Mous OMS: realtime inzicht in onderhoud en beheer

Efficiënt onderhoudsmanagement begint bij actuele informatie over onderhoud, controles en storingen. De internetapplicatie Mous OMS is een veelzijdig online systeem om grip te houden op het service en onderhoudsproces en het beheer van (riool)objecten en installaties in het veld.

 

Goede planning van onderhoud verlengt de levensduur van installaties en maakt storingen beter beheersbaar. Met de online onderhoudsmanagementtool Mous OMS kunt u alle werkzaamheden, kosten en toekomstig onderhoud per locatie inzichtelijk maken en monitoren. U logt in op een beveiligde online omgeving en kunt per locatie onderhouds- of storingsbezoeken vastleggen, onderhoud plannen, historische informatie raadplegen of rapportages samenstellen. Mous OMS is integreerbaar in Mous Aquaweb.

 

Mous Overstortregistratie

Mous Overstortregistratie biedt per locatie inzicht in de hoeveelheid, het tijdstip, de frequentie en de duur van een overstorting. U krijgt inzicht in het overstortgedrag in uw beheergebied en kunt voldoen aan uw WVO-verplichtingen. De informatie is online te raadplegen.

 

Neerslagregistratie

Locatie specifieke neerslagregistratie met behulp van radar stelt waterbeheerders beter in staat beleid af te stemmen op actuele situaties in een beheersgebied. Daarom heeft Mous Waterbeheer in samenwerking met weerbedrijf MeteoVista en softwareontwikkelaar I-Real een SaaS-oplossing ontwikkeld voor neerslagregistratie dat integreer baar is in Mous Aquaweb.

 

Uitfasering ISDN/PSTN/CSD

Mous Waterbeheer heeft in samenwerking met Adésys een sectorspecifieke alarmmodule ontwikkeld voor de besturing van minigemalen, de SVA-X16. Door de uitfasering van ISDN/PSTN/CSD vervallen vanaf 1 september 2019 de analoge lijnen. Voor uw gemalen betekent dit mogelijk het omzetten van de huidige verbindingen.

 

Met de SVA-X16 kiest u voor vernieuwde besturing met moderne communicatie zónder extra ombouwkosten. De nieuwe alarmmodule is een-op-een uitwisselbaar met de verouderde, analoge techniek. Overstappen is een kwestie van plug & play.


Als partner in waterbeheer biedt Mous Waterbeheer met de sva-x16 een eenvoudige ombouw. Functionaliteiten blijven gehandhaafd, de aanwezige magneet schakelaars, bestaande bedrading en thermische beveiligingen worden hergebruikt.


Speciaal ontwikkeld voor gemeenten en waterschappen
De SVA-X16 is speciaal ontwikkeld voor de watersector. De jarenlange ervaring van Mous Waterbeheer en de specifieke kennis van Adésys op het gebied van kritische alarmeringen zorgen voor unieke voordelen. Wij bieden advies op maat en denken met u mee over de optimale inrichting van uw watersystemen. Zo bent u zeker van een integrale blik en aanpak bij de overstap van analoog naar digitaal waterbeheer.

 

Meer informatie over de voordelen van de SVA-X16 en alarmering en besturing vindt u in de brochure Afscheid van het analoge tijdperk. Deze kunt u opvragen via verkoop@mouswaterbeheer.nl

Service & Onderhoud door Mous Waterbeheer

De beschikbaarheid van pompinstallaties wordt geborgd door service & onderhoud. Mous Waterbeheer biedt doordachte onderhoudsdiensten, variërend van een 24-uurs storingsdienst tot maatwerk in serviceabonnementen.

 

Preventief onderhoud

De beschikbaarheid en goede werking van pompinstallaties wordt voor een belangrijk deel gewaarborgd door de kans op storingen van gemalen tot een minimum te beperken. Preventief onderhoud door Mous Waterbeheer zorgt voor duurzaam en kostenbewust onderhoudsbeleid. Per object worden vooraf maatstaven vastgesteld. Ook worden alle objecten jaarlijks onderworpen aan een grondige onderhoudsinspectie.

 

Tijdens de onderhoudsinspectie wordt de gehele installatie gecontroleerd op eventuele gebreken. De inspectie vindt plaats aan de hand van een kwaliteitsnormeringssysteem als BRL 14020 waarbij jaarlijks de restlevensduur van de diverse onderdelen in de pompinstallaties wordt vastgesteld. Onze servicemonteurs zijn gecertificeerd voor NEN1010- en NEN3140-keuringen en verzorgen nu inspecties, contra-expertises en taken die voortvloeien uit onderhoudsmanagement. De internetapplicatie Mous OMS biedt volledig grip op onderhoud.

 

Reparatie en revisie door Mous Waterbeheer

Onze servicemonteurs werken dagelijks aan het onderhoud van diverse installaties, zoals reparatie of revisie van gemalen, bruggen en sluizen. De 24/7 storingsdienst van Mous Waterbeheer biedt de installatiebeheerder 24 uur per dag, zeven dagen per week back-up bij onverhoopte storing of uitval van installaties. Mous Waterbeheer garandeert een responstijd (tijd tussen melding en aanwezigheid van de monteur op locatie) van ten hoogste 4 uur.

 

Asset Management

Asset Management betekent voor Mous Waterbeheer 100% ontzorging. Wij zorgen ervoor dat uw rioolafvoersysteem functioneert conform uw eisen. En met betrekking tot klachten- en storingsafhandeling en de registratie daarvan nemen wij de lead, zowel inhoudelijk (wat) als procesmatig (hoe).

 

De vakmensen van Mous Waterbeheer informeren u via een vaste overleg- en rapportagestructuur. U kunt uw invloed daarbij volledig laten gelden. Ons kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen ontvangt u bij aanvang van een contract of onderhoudsperiode. Dit betekent dat wij toelichten hoe processen, werkinstructies en standaarden werken. Wij vragen nadrukkelijk uw inbreng en terugkoppeling zodat we zorgen dat u goed geïnformeerd én betrokken bent.

 

Dit is Asset Management volgens Mous Waterbeheer: betrokken, adequaat en gericht op verbetering van uw areaal.

 

Samenwerking in bouwteam

Voor diverse projecten werkt Mous Waterbeheer naar volle tevredenheid samen in bouwteam. Samenwerken in bouwteam zorgt voor sterke focus op het einddoel; de nieuwbouw of renovatie van het gemaal. Kracht van werken in bouwteam is doelgericht werken in plaats van contractgericht werken. Dit heeft voor reeds gerealiseerde projecten geresulteerd in een succesvolle samenwerking waarin zonder strubbelingen binnen de vastgestelde termijn en binnen budget is opgeleverd.

 

Een van de projecten die in bouwteam zijn uitgevoerd is project Harculo. Lees hier meer over dit omvangrijke project.