Inspectie door Mouswaterbeheer

Tijdens de onderhoudsinspectie wordt de gehele installatie gecontroleerd op eventuele gebreken. De inspectie vindt plaats aan de hand van een kwaliteitsnormeringssysteem als BRL 14020 waarbij jaarlijks de restlevensduur van de diverse onderdelen in de pompinstallaties wordt vastgesteld.

 

Controles door Mous Waterbeheer

De controles zijn naar hun aard onderscheiden in vijf categorieën

 

Algemene en bouwkundige controle

 • Controle bereikbaarheid installatie (ligging en begroeiing)
 • Controle uitwendige schade aan de schakelkast, sokkel en putdeksel
 • Ontroesten putdeksel en goed afsluitend maken (indien noodzakelijk)
 • Controle pompput op aanwezigheid van drijfvuil en vet
 • Controle op eventuele verzakkingen
 • Controle van de staat van de betonnen delen op aantasting, scheuren en of lekkages
 • Controle inwendige coating gemalen en ontvangstkelders

 

Mechanische controle

 • Uitwendige inspectie persleiding in gemaal
 • Controle balkeerklep(pen) op werking en lekkage
 • Controle eventueel aanwezige persafsluiters en schuifafsluiters op lekkage en gangbaarheid
 • Controle werking en bevestiging van manometers, kraantjes en andere appendages
 • Controle gangbaarheid geleide systeem en bevestiging
 • Staat van de hijskabel/hijsketting, certificering en data van inspectie en de harpsluitingen
 • Controle van gangbaarheid sloten afdekluiken

 

Pomp technische controle

 • Staat van de pompkabel (uitwendige beschadigingen)
 • Controle waaier en pomphuis (afstelling speling waaier – zuigdeksel)
 • Afstelling snijdmechanisme vuil versnijdende pompen
 • Oliehuiscontrole op de aanwezigheid van water en hoeveelheid olie
 • Controle mechanical seals

 

Elektrotechnische controle

 • Inspectie schakelaar motorbeveiliging en thermisch blok
 • Werking niveauregeling
 • Werking alarmeringen en doormelding PLC, telemetrie naar hoofdpost MMB (Mous Waterbeheer)
 • Testen aardlekschakelaar(s)
 • Controle stroomopname bij pomp(en) in bedrijf (over 3 fasen)
 • Controle niveauregeling op vervuiling
 • Controle kabeldoorvoeringen, wartels, rubbers en andere afdichtingen
 • Controle kastverwarming, hygrostaat, verlichting en wandcontactdozen
 • Controle lampen, meters, display, waarschuwingstekens en opschriften
 • Algehele staat van de schakelkast
 • Staat van de buitenkast

 

Controle energieverbruik en draaiuren pomp

 • Opname tellerstand(en) urenteller(s) (indien aanwezig)
 • Opname energie verbruik door stand kWh-meter
 • Algehele staat van de pomp
 • Meten isolatieweerstand van de motorwikkelingen